loader image
Skip to content

Ποιο Κτήριο Θεωρείται Αυθαίρετο;

ΕΝΝΟΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ & ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Οι Αυθαίρετες κατασκευές ορίζονται µε το άρθρο-22 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2831/00, το οποίο προβλέπει ότι:
«Κάθε κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς την άδεια της παρ.1 ή καθ’ υπέρβαση της άδειας ή  µε βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του Ν-1337/83 όπως ισχύουν» Επίσης, κτίριο ή τµήµα του που δηλώθηκε µε οποιεσδήποτε διατάξεις(Ν.1337/83, ΑΝ.410/68, Ν.720/77), εφόσον κρίθηκε & δεν εξαιρέθηκε από την κατεδάφιση, χαρακτηρίζεται αυθαίρετο & κατεδαφιστέο από την  ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης µη εξαίρεσης, & επιβάλλονται τα αναλογούντα πρόστιµα διατήρησης, από 14-3-83, µε το άρθ.17 παρ.1 κλπ, & το άρθ.5 παρ.2.γ, της ΚΥΑ 9732/04. (βλέπε στα πρόστιµα και διαφοροποιήσεις για το άρθ.8 παρ.7 του Ν.1512/85).

Νόµιµη γενικά είναι κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση που εκτελείται:
Σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις και κανονισµούς που ισχύουν κατά τον χρόνο κατασκευής της, και εφόσον κατασκευάσθηκε σύµφωνα µε τους όρους νόµιµης οικοδοµικής άδειας η έγκρισης, εκτός αν εµπίπτουν στις περιπτώσεις που µε σχετικές διατάξεις εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας. [σχετικά τα άρθρα 329, 330, 381 & 263 του ΚΒΠΝ, τα οποία ισχύουν ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ σχεδίου & σε ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ].

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόµησης, απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ.1 του ΓΟΚ ΄85, όπως ισχύει. 
Το σηµαντικό είναι ότι η έκδοση οικοδοµικής άδειας κατ΄ αρχάς απαιτείται για οποιαδήποτε κατασκευή, οπουδήποτε και αν βρίσκεται (εντός ή εκτός σχεδίου), ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει (αν είναι ιδιοκτησία του ∆ηµοσίου ή ιδιώτη), και ανεξάρτητα αν πρόκειται για κατασκευή µικρή ή µεγάλη, συναρµολογούµενη ή όχι, λυόµενη ή προκατασκευασµένη και από οποιοδήποτε υλικό. 

 

Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριµένη διάταξη που να ορίζει κάποια εξαίρεση, απαιτείται οπωσδήποτε η έκδοση οικοδοµικής άδειας ή έγκρισης, και οι κατασκευές που δεν καλύπτονται από απαιτούµενη άδεια ή έγκριση είναι αυθαίρετες.

Εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας, γίνεται µόνο µε σχετική νοµοθετική διάταξη, και ήδη για ορισµένες κατασκευές, προβλέπεται ότι αντί της οικοδοµικής άδειας απαιτείται η έκδοση κάποιας έγκρισης ή ΚΥΑ.

 Οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ή όχι έκδοση οικοδοµικής άδειας ή έγκρισης κωδικοποιούνται στη συνέχεια, επειδή αποτελούν εργαλείο για τον προσδιορισµό των αυθαιρέτων (εξ αντιδιαστολής).


Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα απαιτεί γνώμη διπλωματούχου μηχανικού ειδικά για το ακίνητο σας καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Μερικές, όμως, «κλασσικές» περιπτώσεις αυθαιρέτων (πλην των αυθαιρεσιών που γίνονται εντός του κελύφους του εγκεκριμένου κτιρίου και υπάγονται, με μικρότερο κόστος, στην ρύθμιση του Ν.3843/2010 για ρυθμίσεις ημιυπαίθριων, υπογείων, σοφιτών κλπ χώρων) είναι:

-αυθαίρετα κλεισμένα με τοίχους ή τζαμαρίες μπαλκόνια.
-αυθαίρετες κατασκευές χώρων στην ταράτσα.
-αυθαίρετα λόγω υπέρβασης δόμησης κατ’ επέκταση.
-αυθαίρετα λόγω υπέρβασης δόμησης καθ’ ύψος.
-αυθαίρετα λόγω υπέρβασης κάλυψης. παραβίαση πλάγιων αποστάσεων από όρια οικοπέδου.
-αυθαίρετα λόγω παραβίασης οικοδομικής γραμμής (πρασιάς).
-εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη ανέγερση κτίσματος (χωρίς άδεια οικοδομής).

Εφόσον δεν είναι μέσα σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικό χώρο κ.λ.π., δεν χτίστικαν μετά την δημοσίευση του ν.4014/2011, και η χρήση τους επιτρέπεται στην περιοχή: ΝΑΙ!

Ναι, είτε πρόκειται περί αυθαίρετης επιπλέον δόμησης σε κτίριο με οικοδομική άδεια είτε χωρίς άδεια. Η προϋπόθεση είναι να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο συντελεστή δόμησης και να πληρούνται οι προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθεί αυτό το υπόλοιπο για τη νομιμοποίηση της υπέρβασης δόμησης.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μας είναι πλήρως καταρτισμένοι στο Τεχνικό και Νομικό πλαίσιο που βασίζεται ο νέος Νόμος Ρύθμισης Αυθαιρέτων.

Ναι. Εφόσον το πρόστιμο εξοφληθεί με εφάπαξ πληρωμή υπάρχει έκπτωση 20%.
Διαφορετικά, το πρόστιμο μπορεί να καταβάλλεται σε  δόσεις.

 

Ο νόμος προβλέπει επιπλέον έκτπωση στις παρακάτω κατηγόριες:
-Μακροχρόνια άνεργοι – επιφ. έως 150τ.μ.,
-Δικαιούχοι ΚΕΑ/ Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος – επιφ. έως 150τ.μ.
-Άτομα με αναπηρία 80% και άνω
-Παλιννοστούντες/Μον. Κάτοικοι Θράκης
-Πολύτεκνοι για κύρια κατοικία
-Τρίτεκνοι & Μονογονεϊκές Οικογένειες
-Μακροχρόνια Άνεγοι
-ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω
-Πολύτεκνοι για ΄Β κατοικία

Η Εταιρεία μας, αναλαμβάνει εξ΄ ολοκλήρου τη διαδικασία τακτοποίηση μιας αυθαίρετης κατασκευής! Κλείστε ένα ραντεβού με την ομάδα των μηχανικών μας, και θα χαρούμε να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία!

Οι επιλαχούσες αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν ως “Αρχικά Επιλεγμένες” – Υποβολή ΗΤΚ μέσα σε 150 ημέρες.

Εξοικονομώ 2021: Οι επιλαχούσες αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν ως “αρχικά επιλέξιμες” – Υποβολή ΗΤΚ μέσα σε 150 μέρες Σε συνέχεια της επισημοποίησης της απόφασης με την οποία

Διαβάστε περισσότερα...

Προετοιμασία της Αίτησης – Τα Δικαιολογητικά – Νεο Εξοικονομώ

Προετοιμασία της Αίτησης και τα δικαιολογητικά για το νέο Εξοικονομώ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει το νέο πρόγραμμα και οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα...